Raad van Toezicht

Om het bestuur kritisch te volgen, te begeleiden, te sturen en te adviseren in hun bestuurlijke opdracht zal het bestuur ondersteund worden door de Raad van Toezicht. Het bestuur zal minimaal twee maal per jaar een regulier overleg hebben met de Raad van Toezicht. Binnen de Raad van Toezicht zijn de volgende expertises nadrukkelijk aanwezig;

  • financiële deskundigheid;
  • juridische deskundigheid;
  • deskundigheid op sociaal / maatschappelijk gebied.
De Raad van Toezicht bestaat uit:

 


Dhr. Léon Savelkoul
Voorzitter

Mevrouw Cindy Snelders
Lid

Dhr. Levien Cijsouw
Lid