Beleidsstukken VKGE

Klik hier voor het VKGE Privacy statement 1 juni 2018

Klik hier voor het beleidplan 2018-2020

Klik hier voor de VKGE Statuten

Klik hier voor het VKGE Huishoudelijk reglement